ÁSZF


Bevezető rendelkezések
Az alábbi dokumentum a Sinaopt Kft. által üzemeltetett internetes áruházakban történő vásárlás jogi feltételeit tartalmazza. Ön megrendelésének jóváhagyásával a távollevők közötti, szerződéskötésre vonatkozó jogszabály értelmében az alábbi szerződést elfogadja, ezért kérjük, rendelésének véglegesítése előtt feltétlenül olvassa el!.

Az alábbi dokumentum a Sinaopt Kft. által üzemeltetett internetes áruházban történő vásárlás jogi feltételeit tartalmazza. Ön a megrendelésének jóváhagyásával a távollevők közötti, szerződéskötésre vonatkozó jogszabály értelmében az alábbi szerződést elfogadja, ezért kérjük, rendelésének véglegesítése előtt feltétlenül olvassa el!.


Az oldal a Sinaopt Kft. internetes áruháza. Amennyiben igénybe veszi az oldal szolgáltatásait és cégünk internetes oldalán rendelést küld el, ezzel egyidejűleg kijelenti, hogy ismeri, magára nézve kötelezőnek tekinti , és elfogadja az, Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) amely Ön és a Sinaopt Kft. között mint egyezség létrejött. A Sinaopt Kft. fenntartja a jogot, hogy előzetes egyezség és értesítés nélkül módosítsa az ÁSZF-et, és az oldalt használó felelőssége, hogy minden esetben ellenőrizze az adott, aktuálisan érvényes ÁSZF-et.


A webboltban csak 18. életévét betöltött személy vásárolhat és adhat le megrendelést. A rendelés elküldésével a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre a Sinaopt Kft. és a rendelést leadó magánszemély vagy cég (továbbiakban: megrendelő) között, és a megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt árut átveszi, és a vételárat az átvételkor kiegyenlíti.

A megrendeő a rendelés adatait elektronikusan elküldő " Kosár tartalma " oldalon a " Küldés " gomb megnyomásával fogadja el a szerződés feltételeit.

 

Szerződő felek azonosítása
A vásárlási szerződés a Sinaopt Kft. mint eladó, és a megrendelő, mint vevő között jön létre. A Sinaopt Kft. csak az internetes oldalain, a cég logójával és adataival jól felismerhetően azonosított internetes katalóguson keresztül leadott rendelésekért felel.

A rendelés elfogadásához az Ön vagy cége azon adatai szükségesek, amelyeket a weblap megrendelő ürlap odalain talál. A hiányosan, hamisan vagy pontatlanul megadott adatokat nem fogadjuk el, és a rendelést elutasítjuk. Amennyiben a regisztrált adatok nem felelnek meg a valóságnak vagy ütköznek az ÁSZF valamely pontjával a rendelést indokolás nélkül töröljük. A rendelést telefonon vagy e-mailen keresztül visszaigazoljuk. A Sinaopt Kft. fenntartja a jogot, hogy ellenőrizze a regisztrált adatok helyességét.

Fenntartjuk a jogot, hogy a rendelés teljesítésétől, indoklás nélkül - a vételár kiegyenlítése előtt bármikor - elálljunk.

 

Árak

Az oldalon feltüntetett árak tájékoztató jellegüek, nem minősülnek ajánlattételnek. Az árváltozás jogát fenntartjuk. Az oldalon lévő esetleges hibákért felelőséget nem vállalunk!
A termékek adatlapján pirossal feltüntetett ár a termék bruttó ajánlati ára, mely a terméknek az általános listaárból internetes vásárlási kedvezménnyel csökkentett bruttó ára. Az ajánlati ár az adott pillanatban érvényes, és csak akkor válik végleges árrá, ha a megrendelő a rendelési folyamat lépéseit szabályosan elvégzi és a rendelést jóváhagyja.  A termékek adatlapján található az áthúzott (listaár) az Importőr által kiadott listaárak, csak tájékoztató jellegűek. Ezen árból kerül képzésre %-os arányosan az eladási ár.


Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes szállítási és fizetési kondíciók vonatkoznak. Az Sinaopt Kft. fenntartja magának az indokolás nélküli árváltoztatás jogát.

 

Raktárkészlet
Az oldalunkon található termékkatalógus kínálatából nem áll minden termék 24 órás, azonnali raktárkészleten. Ha a megrendelőt nem tudjuk raktárkészletről kiszolgálni, akkor az egyeztetés folyamán tájékoztatjuk a termék várható elérhetőségérél. Cégünket több hazai és külföldi Importőr és nagykereskedés szolgálja ki abroncsokkal. Ami 2-10 munkanapon belül általában elérhető, amit megrendelés esetén szállítunk a vásárlónak az egyeztetett időponton belül. Ez a szezonális termékek esetében (téligumi-nyárigumi) eltérő lehet.


A vásárló elfogadja ezen feltételeket a rendelés leadásakor.

Kiszállítás

A megvásárolt gumiabroncsok cégünk telephelyén személyesen átvehetők. Amennyiben a Sinaopt Kft.-től vásárolják meg a kiválasztott gumiabroncsokat, úgy cégünk igény szerint ki is szállítja a termékeket. A szállítást távolságtól és egyéb körülményektől függően a Sinaopt Kft. a saját gépjárműveivel vagy alvállalkozók igénybevételével biztosítja.

A kiszállítás költségei:

- nettó 50 000 Ft vásárlásig - szállítási díjat számlázunk a gumiabroncs súlya és darabszáma alapján (az adott megrendelt termék vonatkozásában a pontos szállítási költség iránt kérjük érdeklődjön telefonon munkatársainknál)
- nettó 50 000 Ft felett - díjtalan

Előzetes szóbeli vagy írásbeli egyeztetés alapján a megrendelő és a Sinaopt Kft. a fentiektől eltérő, egyedi szállítási feltételekben is megállapodhatnak, amelyek részletei minden egyes alkalommal egyedileg kerülnek megállapításra.

Elállási jog és visszavételi garancia

  Rendelésétől a 45/2014. (II.16.) számú Kormányrendeletben rögzített elállási jog szerint eltekinthet, az áru átvételét követő 14 munkanapon belül.

Ebben az esetben a eladó a kifizetett vételárat haladéktalanul, de legkésőbb a visszaszolgáltatást követő 14 napon belül visszatéríti. A rendeléstől való elállást minél hamarabb jeleznie kell felénk levélben vagy e-mailben. A törvény értelmezése szerint az elállási jog a jogi személyeket (cégeket) nem illeti meg, esetükben cégünk nem köteles visszavenni a már értékesített árut, illetve visszatéríteni a vételárat, azonban cégünk esetenként a vételár legfeljebb 90%-ig visszatérítheti a visszajuttatott termék vételárát.

Az elállás során:

  • Mielőtt a vásárló a teljes vételárat visszakapná, előzőleg a terméket vissza kell juttatnia az eladónak
  • A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket
  • Amennyiben az árucikk sérült, vagy viseltes állapotban van, az eladó kérheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését

 

Az eladó felelősségvállalása
Az Sinaopt Kft. nem vállal felelősséget az elírási hibákért, az oldalon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért. A Sinaopt Kft. fenntartja magának a jogot a Felhasználóval szemben, a szolgáltatás és a tartalom törlésére, szüneteltetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, továbbá fenntartja a jogot bármilyen változtatásra, illetve a szolgáltatás és tartalom teljes körű vagy részleges megszüntetésére. A Sinaopt Kft. nem vállal felel?sséget sem a látogatók sem a felhasználók irányában a tartalom egészére, vagy csak egy részére vonatkozó, akár előzetes értesítés nélküli szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításból vagy a változtatásokból keletkező károkért sem. Mivel a Sinaopt Kft. mint kereskedő lép fel az abroncsgyártók és a vásárló között, ezért nem vállal felelősséget, semmilyen olyan kárért amely a vásárlás után közvetlenül vagy közvetve a gumiabroncsokkal kapcsolatos műszaki meghibásodással, balesettel, töréskárral kapcsolatos. Ön kijelenti, hogy a harmadik személy által a Sinaopt Kft.-n keresztül nyújtott szolgáltatással kapcsolatos jogi és kártérítési vitákba nem vonja be az Sinaopt Kft.-t, és dolgozóit. Ezen ügyek intézése csak a gyártó és a vásárló hatáskörébe tartozik.

 

A vásárló felelősségvállalása
Megrendelő tudomásul veszi, hogy rendelése(i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik.

Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az ÁSZF-ben szereplő fizetési módoknak megfelelően. Amennyiben a küldemény kézbesítése a megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a megrendelő megtéríti a Sinaopt Kft. számára. A Sinaopt Kft. ilyen esetben a többletköltség összegéről számlát állít ki.

 

A szerződés hatálya
Jelen szerződés a megrendelés jóváhagyásával lép hatályba, és a megrendelés teljesülésével zárul le. Folyamatos rendelés esetén a szerződés mindaddig hatályban marad, amíg felek összes egymással szembeni követelése nem teljesül. A Sinaopt Kft. rendszere minden érvényes rendelésnek automatikusan rendelésazonosító-számot ad, melyet a megrendelő által megadott címre küldött rendelésigazoló e-mailben közöl. Csak a rendelésazonosítóval rendelkező megrendelés érvényes!


Szerzői jog
Tilos a Sinaopt Kft. engedélye nélkül a nevet, képet, logot felhasználni minden olyan termékhez vagy szolgáltatáshoz amely nem tartozik a Sinaopt Kft.-hez, amely alkalmas az ügyfelek megtévesztésére, a Sinaopt Kft. vagy a internetes árúházaink nevének lejáratására. Az internetes oldalainkon található szöveges információk, képek, emblémák, tipográfiai és design elemek a szerzői jog hatálya alá esnek, tilos azokat az Sinaopt Kft. írásos engedélye nélkül sokszorosítani, terjeszteni vagy felhasználni.


Adatvédelem
Az internetes áruházaink bizonyos szolgáltatásainak igénybevételéhez a Felhasználónak személyes adatokat kell rendelkezésre bocsátania. Az internetes oldalakat működteti Sinaopt Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a Felhasználó bármilyen adatának rögzítése, kezelése előtt világos , figyelemfelkeltő és egyértelmő közléssel jelzi és tájékoztatja Önt az adatfelvétel módjáról , céljáról és elveiről. A Sinaopt Kft. vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat a legteljesebb körű titoktartással kezeli és azokat másik félnek nem adja át, kivéve abban az esetben ha Ön valamely folyamat során ezt külön igényli . Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék futárszolgálattal történő házhozszállításához szükségesek.

Ahhoz, hogy a számlát ki tudjuk állítani és, hogy a csomagot a megfelel? címre el tudjuk juttatni,  Önnek az alábbi információkat kell megadnia:
Vezeték és keresztnév (cégek esetében a cég ill. a kapcsolattartó személy neve)
Cím
E-mail cím
Telefonszám
Postacím (ha eltér a megadott címtől)
Az adatokat kizárólag arra használjuk, hogy megrendelését teljesítsük, illetve ellássuk Önt a rendeléssel kapcsolatos információkkal, és esetenként akciós hírlevelet küldjünk Önnek.

Készpénzes fizetés

Személyes átvétel és kiszállítás esetén is lehetősége van készpénzzel fizetni.

Bankkártyás fizetés

A www.sinaopt.hu internetes áruház részére az OTP Bank Rt. biztosítja a kártya elfogadás lehetőségét, biztonságos, SSL protokollt használó kártya elfogadó rendszere által. Bankkártyás fizetéskor Önt átirányítjuk az OTP Bank által fizetőoldalára, és a fizetés közvetlenül a Bank által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem a www.sinaopt.hu áruház oldalán. A www.sinaopt.hu internetes áruház az Ön kártya, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.

A bankkártyával történő fizetéshez az alábbi adatokra lesz szüksége, kérjük, készítse elő kártyáját:
- Kártyaszám (a kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, 13-19 jegyű szám)
- Lejárati dátum: (a kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, hh/éé formátumú szám)
- Érvényesítési kód: (a kártya hátlapján az aláírás panelen található számsor utolsó három jegye) (CVV2, vagy CVC2) Amennyiben az Ön kártyáján nem szerepel ilyen kód, a fizető oldalon található, erre vonatkozó mezőt legyen szíves üresen hagyni.

Áruházunkban az alábbi kártya típusokkal fizethet:

* Visa (dombornyomott)
* MasterCard (dombornyomott)
* American Express (dombornyomott)
* Electron (nem dombornyomott), kibocsátótól függően - ezen kártyák esetében a kibocsátó bank határozza meg, hogy lehetővé teszi-e a kártya internetes használatát. Amennyiben az Ön kártyáját kibocsátó bank engedélyezte az interneten való kártyahasználatot, Ön természetesen fizethet internetes áruházunkban Electron kártyájával. Pontos információért kérjük, forduljon a kártyáját kibocsátó bankhoz.
* Maestro (nem dombornyomott) Kizárólag az OTP Bank Rt. által kibocsátott, 675761 kezdőszámú kártyák. Amennyiben az Ön kártyáján szereplő kártyaszám csak 10 jegyből áll, a 675761 számsort legyen szíves először beírni, és ezt követően a kártyáján szereplő 10 jegyű számot.

Záró rendelkezések
A jelen szerződésben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadók. Cégünk betartja a rá vonatkozó etikai normákat.

Bármilyen fajta jogvita esetén a Sinaopt Kft. mint üzemeltető) székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.

Előzetes szóbeli vagy írásbeli egyeztetés alapján a megrendelő és a Sinaopt Kft. a fentiektől eltérő, egyedi feltételekben is megállapodhatnak, amelyek részletei minden egyes alkalommal egyedileg kerülnek megállapításra.